Supervisie is een leermethode voor mensen die beroepsmatig met mensen werken. Het gaat uit van je eigen kracht, je creativiteit en je eigen mogelijkheden. De bedoeling is deze te leren inzetten in praktisch en doelgericht werken.

Er worden persoonlijke doelen gesteld op basis van belevenissen in je eigen werksituatie. We gaan dit samen exploreren en staan dan stil bij gevoelens, gedachten en jouw manier van handelen.
Na een supervisietraject kun je je effectiviteit als professioneel werker vergroten. Je hebt geleerd problemen beter te onderkennen en doorzien door hierop te reflecteren vanuit een persoonlijke invalshoek en met een zekere afstand.


Hulpvragen:
- Vertrouwen in je eigen kunnen bevorderen
- Beter leren omgaan met spanningen en conflicten op je werk
- Een betere balans vinden in denken, voelen en handelen
- Een antwoord willen vinden op dilemma's die je in je werk tegen komt

We beginnen met een gratis kennismakingsgesprek van dertig minuten.
Het staat in het teken van oriŽntatie om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.
Een supervisietraject duurt 10 tot 12 keer een uur en kost 70 euro per uur, inclusief BTW.

Bert Hoevenberg - webdesign